Årlig akvakulturindberetning

Personer og virksomheder, der driver akvakultur, skal hvert år inden 1. marts indberette produktions- og anlægsoplysninger for det foregående år til Fiskeristyrelsen.

Formål med indberetningen

Data anvendes til udarbejdelse af officiel akvakulturstatistik, opkrævning af restkoncentrationsafgift og rapportering til EU, OECD og FAO.

Nedenfor er samlet information og links til vejledninger og skemaer vedrørende den årlige akvakulturindberetning til Fiskeristyrelsen.

Sådan foregår indberetningen

2011 var sidste år med papirskema

2011 var det sidste år, akvakulturindberetningsskemaet blev udsendt som papirskema. Fra 2012 vil der kun blive udsendt et brev, som minder om indberetningspligten.

Har du ikke mulighed for at indberette elektronisk, f.eks. hvis anlægget ikke er tilknyttet et CVR-nr., kan et tomt skema printes via linket nedenfor.

Skemaet udfyldes, underskrives og indsendes til Fiskeristyrelsen. Adressen er anført på skemaet. Skemaet kan også anvendes som personlig kladde inden indberetning på virk.dk.

Elektronisk indberetning

Ved elektronisk indberetning på virk.dk vil skemaet være forudfyldt med mange oplysninger fra sidste år, og det er muligt at hente hjælpevejledninger undervejs.

Yderligere information

Samlet indberetning af flere anlæg: Drives flere anlæg af samme type under samme CVR-nr. kan der søges om tilladelse til at indberette samlet på et fælles skema. Læs med i vejledningen nedenfor.

Lovgivning: Indberetningsskemaet er udarbejdet af Fiskeristyrelsen, Fødevarestyrelsen, Danmarks Statistik og erhvervet i fællesskab, og er funderet i følgende lovgivning:

Se statistikker for akvakultur