Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Fiskeristatistik

Fiskeristyrelsen laver primær statistik om fiskeriet i Danmark. Opgaven er overført fra Danmarks Statistik.

Nyt om Fiskeristatistik

Om statistikken

Landbrugsstyrelsen laver primær statistik over fiskeriet i Danmark. Opgaven er overført fra Danmarks Statistik. Fiskeristatistikken offentliggøres i Fiskeristatistisk Årbog samt på internettet i form af publikationer, faste tabeller og dynamiske tabeller.

Læs mere her

Statistik for fiskeriets regulering

Statistik om Ny Regulering (FKA, MAF og ØF), og IOK (Industrifiskeri).

Læs mere her

Kvotestatistik og kvoteudnyttelse

Statistik om kvoter og kvoteudnyttelse for Danmark og andre EU lande.

Læs mere her

Landings- og fangststatistik

Oplysninger om danske og udenlandske fiskeres landinger i Danmark.

Læs mere her

Auktionsstatistik

Omsætning på auktioner og samlecentraler, der opstiller på auktion, i første omsætningsled.

Læs mere her

Udenrigshandelsstatistik

Statistikker for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeriprodukter, baseret på udtræk fra Danmarks Statistiks databaser for Danmarks eksport- og import af fisk og fiskeprodukter.

Læs mere her

Alders- og beskæftigelsesstatistik

Aldersstatistik for bierhvervsfiskere, erhvervsfiskere og fartøjsejere med erhvervsfiskerstatus samt beskæftigelsesstatistik for udvalgte brancher indenfor fiskerierhvervene.

Læs mere her

Akvakulturstatistik

Information om produktion, anlægstyper og beskæftigelse i akvakulturerhvervet.

Læs mere her

Nøgletal for fiskeri og akvakultur

Statistiske oplysninger om produktion og økonomi, havne og forarbejdning i dansk fiskeri og akvakultur

Læs mere her

Publikationer

Fiskeristatistisk Årbog, Fiskeriets Bruttoindtjening, Danske havne og publikationer om udenrigshandel.

Læs mere her

Dynamiske tabeller

Sammensæt din egen tabel med fiskeristatistik.

Læs mere her

Fiskeristatistik i andre lande

Links til fiskeristatistik i andre lande.

Læs mere her