Fiskeristatistik

Fiskeristyrelsen udarbejder primær statistik om fiskeriet i Danmark. Opgaven er overført fra Danmarks Statistik.

Nyt om Fiskeristatistik

Om statistikken

Fiskeristyrelsen udarbejder primær statistik over fiskeriet i Danmark. Opgaven er overført fra Danmarks Statistik. Fiskeristatistikken offentliggøres i Fiskeristatistisk Årbog og på internettet i form af publikationer, faste tabeller og dynamiske tabeller.

Statistik for fiskeriets regulering

Statistik om Ny Regulering (FKA, MAF og ØF), og IOK (Industrifiskeri).

Kvotestatistik og kvoteudnyttelse

Statistik om kvoter og kvoteudnyttelse for Danmark og andre EU lande.

Landings- og fangststatistik

Oplysninger om danske og udenlandske fiskeres landinger i Danmark.

Auktionsstatistik

Omsætning på auktioner og samlecentraler, der opstiller på auktion, i første omsætningsled.

Udenrigshandelsstatistik

Statistikker for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeriprodukter, baseret på udtræk fra Danmarks Statistiks databaser for Danmarks eksport- og import af fisk og fiskeprodukter.

Alders- og beskæftigelsesstatistik

Aldersstatistik for bierhvervsfiskere, erhvervsfiskere og fartøjsejere med erhvervsfiskerstatus samt beskæftigelsesstatistik for udvalgte brancher indenfor fiskerierhvervene.

Akvakulturstatistik

Information om produktion, anlægstyper og beskæftigelse i akvakulturerhvervet.

Publikationer

Fiskeristatistisk Årbog, Fiskeriets Bruttoindtjening, Danske havne og publikationer om udenrigshandel.

Dynamiske tabeller

Sammensæt din egen tabel med fiskeristatistik.

Fiskeristatistik i andre lande

Links til fiskeristatistik i andre lande.