Her kan du finde eksempler på afsluttede projekter, der har opnået tilskud under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020.

Du kan også tilgå vores projektbank, hvor alle miljø- og innovationsprojekter kan findes.

Fiskeri, natur og miljø

Projekter der har modtaget støtte under ordningen fiskeri, natur og miljø

 • Discardoverlevelse for garn- og snurrevodsfiskeri (Aalborg Universitet). Læs mere her.
 • Effekt af sælrelateret leverorm på Østersøtorskens vækst og dødelighed. Læs pressemeddelsen fra DTU Aqua.
 • Fagligt grundlag for forvaltningsplan for udvikling af bæredygtige fiskerier af muslinger og østers i Vadehavet. Læs rapporten fra DTU Aqua. Læs pressemeddelsen fra DTU Aqua.

Fælles indsatser fiskeri

Projekter der har modtaget støtte under ordningen fælles indsatser fiskeri

 • Gennemførelse af landingsforpligten. Ny, effektiv fangstbehandling af uønskede fangster, herunder strandkrabber
 • Udvikling af fjernstyret trawlskovl-applikation, som muliggør trådløs regulering af trawlskovle under drift
 • Opskalering og automatisering af tejnefiskeri efter taskekrabber
 • Innovative smagsforstærkere baseret på rejeskaller. Forbehandlingens betydning for rejeskallers anvendelsesmuligheder
 • Dansk Fisker-Forsker-Netværk Fase 1 og 2
 • Bæredygtig, omkostningseffektive og responsive fiskeriløsninger under landingsforpligtelsen

Fælles indsatser akvakultur

Projekter der har modtaget støtte under ordningen fælles indsatser akvakultur

 • Opdræt af smittefri fladøsters i lukkede systemer
 • Optimering af indretning og drift af plantelaguner på dambrug