’Fiskeri, natur og miljø’,’ Fælles indsatser fiskeri’ og ’Fælles indsatser akvakultur’:

 • Der er givet 100% i tilskud til private, der indgik i samarbejdsprojekter med forskningsinstitutioner. Den høje sats på 100 % kan kun gives til organisationer, som enten repræsenterer sine medlemmers interesser, en interesse hos en gruppe af interessenter eller offentlighedens interesse generelt. Privatpersoner eller virksomheder kan kun få 50% i tilskud. Det gælder uanset, om de er samarbejdspartnere i et projekt med en aktør, der kan opnå 100% i tilskud.
   
 • Denne forståelse af EU reglen kom først klart til udtryk, efter at det blev præciseret i en Q&A-præsentation den 14. november 2016 fra Kommissionen. Alle har ansøgt, før reglen blev præciseret, og vi vil derfor ikke kræve tilskud tilbage og heller ikke nedsætte de tilsagn, som mangler at blive udbetalt. 

’Investeringer i fiskefartøjer’:

 • Der er  udbetalt tilskud til  ansøgere, som reelt var uantagelige på grund af lovovertrædelser, og dermed ikke var berettiget til tilskud.
   
 • Det skyldtes Danmarks fortolkning af retsgrundlaget for point, som først ved en henvendelse til Kommissionen i 2018 blev korrigeret. Der har været en mangel i administrationsgrundlaget, som tilskudsmodtagerne ikke har haft mulighed for at gennemskue. Styrelsen vil derfor ikke rejse tilbagebetalingskrav.
   
 • Der er udbetalt tilskud til investeringer, der skal øge kvaliteten af fiskevarer, uden at der samtidig er stillet krav om selektive redskaber i overensstemmelse med en klar regel i EHFF forordningen. Reglen er forkert gengivet i tilskudsbekendtgørelsen. Der er udbetalt ca. 2 mio. kr. for meget i ca. 2 % af sagerne. Ansøgere, som allerede har fået deres tilskud, kan beholde det, da der ikke er grund til at antage, at de har modtaget tilskuddet mod bedre vidende.