’Investeringer i fiskefartøjer’:

 • Der er givet for høj tilskudssats til investeringer, der ikke bidrager til at gennemføre landingsforpligtelsen, som ellers var den klare betingelse i bekendtgørelsen. Der er givet 50 % (i nogle sager 40) i tilskud, hvor der kun skulle være givet 40 % (i nogle sager 30). I nogle tilfælde er der udbetalt tilskud til ansøgere, der ikke er berettiget til at modtage tilskud og derfor ikke skulle have haft tilsagn. Der er udbetalt ca. 12 mio. kr. for meget i ca. 5 % af sagerne på fartøjsordningen.
   
 • Fiskeristyrelsen rejser krav om tilbagebetaling i alle allerede udbetalte sager, hvor ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger, som har betydning for sagen. Vi rejser også krav om tilbagebetaling, hvis Fiskeristyrelsen har udbetalt tilskud i strid med en klar regel, og ansøger derfor burde have vidst, at udbetalingen skyldtes en fejl.
   
 • Enkelte tilskud, som endnu ikke er udbetalt, vil blive nedsat til den lavere tilskudsprocent, fordi ansøgerne ikke kan have haft nogen berettiget forventning om at kunne få udbetaling i overensstemmelse med tilsagn. 
   
 • Der er givet tilskud til investeringer, der skal øge kvaliteten af fiskevarer, uden at der samtidig er stillet krav om selektive redskaber i overensstemmelse med en klar regel i EHFF forordningen. Reglen er forkert gengivet i tilskudsbekendtgørelsen. Sagerne er endnu ikke udbetalt. Her kan tilskuddet blive nedsat, fordi der er tale om en klar EU-regel, og fordi ansøgerne burde have vidst, at de ikke kunne få udbetalt hele beløbet.

’Afsætningsfremme’:

 • Der er i 6 sager udbetalt for høj tilskudssat (75 %) til fire brancheorganisationer, som ikke er anerkendte af Fiskeristyrelsen efter EU’s markedsforordning. De brancheorganisationer, som ikke er anerkendte efter reglerne i markedsforordningen, kan efter en klar regel i EHFF forordningen højst få 50 eller 60 % i tilskud. Brancheorganisationerne burde have vidst, at de ikke kunne få udbetalt det fulde beløb, der er givet tilsagn om. Vi forventer at tilbageholde 1,5 mio. kr., når tilskuddene skal udbetales.