Her kan du læse om gode projekteksempler. Projekterne er medfinansieret fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Find examples of good practice projects here. The projects are co-financed by The European Maritime and Fisheries Fund.

Den Integrerede Maritime Politik (IMP)

Projekter, der har modtaget støtte under ordningen Integreret Maritim Politik:

FLAG

Projekter, der har modtaget støtte under ordningen FLAG / Projects co-financed by the grant FLAG:

Afsætningsfremme / Marketing measures

Projekter, der har modtaget støtte under ordningen afsætningsfremme / Projects co-financed by the grant marketing measures:

Fiskeri, natur og miljø / Fishery, nature and environment

Projekter, der har modtaget støtte under ordningen fiskeri, natur og miljø / Projects co-financed by the grant fishery, nature and environment: