Her kan du finde eksempler på afsluttede projekter, der har opnået tilskud under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020

Du kan også tilgå vores projektbank, hvor alle miljø- og innovationsprojekter kan findes.

Fiskeri, natur og miljø

Projekter der har modtaget støtte under ordningen fiskeri, natur og miljø:

Fælles indsatser fiskeri

Projekter der har modtaget støtte under ordningen fælles indsatser fiskeri:

  • Gennemførelse af landingsforpligten. Ny, effektiv fangstbehandling af uønskede fangster, herunder strandkrabber
  • Udvikling af fjernstyret trawlskovl-applikation, som muliggør trådløs regulering af trawlskovle under drift
  • Opskalering og automatisering af tejnefiskeri efter taskekrabber
  • Innovative smagsforstærkere baseret på rejeskaller. Forbehandlingens betydning for rejeskallers anvendelsesmuligheder
  • Dansk Fisker-Forsker-Netværk Fase 1 og 2
  • Bæredygtig, omkostningseffektive og responsive fiskeriløsninger under landingsforpligtelsen

Fælles indsatser akvakultur

Projekter der har modtaget støtte under ordningen fælles indsatser akvakultur:

  • Opdræt af smittefri fladøsters i lukkede systemer
  • Optimering af indretning og drift af plantelaguner på dambrug