Tun

Der er på det seneste observeret forekomst af almindelig tun i farvandene omkring Danmark. Tunen er en eftertragtet art og mange ønsker mulighed for at fiske efter arten.

EU deltager i en række regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, der danner ramme for et regionalt samarbejde om bevarelse og forvaltning af tunbestande.

Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) er ansvarlig for bevaring af tun og tun-lignende arter i Atlanterhavet og Middelhavet. ICCAT blev etableret i 1969 og har i dag 51 kontraherende parter. EU har været medlem af ICCAT siden november 1997. De kvoter, som er fastsat i ICCAT for fiskeri efter almindelig (blåfinnet) tun, gælder både for det erhvervsmæssige fiskeri og for fritids- og sportsfiskeri.

Overordnet set har Danmark ikke fiskerimuligheder efter almindelig tun, dvs. Danmark har ikke en national kvote. For de medlemsstater, der ikke har egne kvoter, er der en kvote på 55.76 tons til rådighed for 2018 i Atlanterhavet, øst for 45° V, og Middelhavet. Denne kvote er kun for bifangst.