Tun

Der er på det seneste observeret forekomst af almindelig tun i farvandene omkring Danmark. Tunen er en eftertragtet art og mange ønsker mulighed for at fiske efter arten.