Opdræt af muslinger og østers

Der kræves en opdrætstilladelse fra Fiskeristyrelsen til opdræt af muslinger og østers.

Ved ansøgning skelnes der mellem to former for opdræt af muslinger og østers: Opdræt i vandsøjlen, hvor den opdrættede art friholdes fra hav- eller fjordbund ved hjælp af liner, bure, stativer eller lignende, og kulturbankeproduktion, hvor der udlægges opdrættede muslinger eller østers i afgrænsede områder på havbunden.

For ansøgning om kulturbankeproduktion er der to halvårlige ansøgningsfrister (1. februar og 1. august). Opdræt i vandsøjlen kan ansøges hele året.

Find fælles ansøgningsskema med vejledning vedrørende tilladelser til opdræt i vandsøjlen/kulturbankeproduktion af muslinger og østers, og som Word-dokument her.

Link til Bekendtgørelse om kulturbankeproduktion af muslinger og østers - Retsinformation

Link til Bekendtgørelse om opdræt af muslinger i vandsøjlen - Retsinformation

Ved ansøgning om tilladelser til opdræt skal man endvidere være opmærksom på, om det ansøgte område er beliggende i, eller ved et såkaldt Natura 2000-område, hvor der gælder særlige vilkår.

Her kan du få flere oplysninger om Natura 2000-områder

Området, hvor du ønsker at placere et opdrætsanlæg, skal ligge i et såkaldt produktionsområde, der udpeges af Fødevarestyrelsen. Det er et led i den generelle overvågning af fødevaresikkerheden, idet muslinger og andre skaldyr kan indeholde forskellige algegifte.

Læs mere om udlagte produktionsområder