Muslinge- og østerspolitikken

I juni 2013 blev muslinge- og østerspolitikken vedtaget. Muslinge- og østerspolitikken skal sikre den rette balance mellem muslingefiskeri og naturbeskyttelse. Politikken medvirker til en grøn omstilling af erhvervet med incitamenter og fokus på at fremme andre former for muslingeproduktion end fiskeri.

Muslinge- og østerspolitikken er blevet evalueret i 2017-2018. Politikken er på den baggrund opdateret i første halvdel af 2019.

Du kan læse mere om muslinge- og østerspolitikkens indhold og følge udmøntningen af politikken her.