Fiskeri efter blåmuslinger

Afhængig af om der fiskes efter muslinger indenfor eller udenfor et Natura 2000-område, gælder der særlige regler.