Særlige fiskerier

For nogle arter gælder der særlige regler for fiskeriet. Det drejer sig om ål, tun samt muslinger og østers
På disse sider kan du finde de lovgivningsmæssige rammer og regler, der gælder for disse særlige fiskerier.

Særligt fiskeri - ÅL

Særligt fiskeri - TUN

Særligt fiskeri - MUSLINGER og ØSTERS