Muslingepolitikken

I juni 2013 blev muslingepolitikken vedtaget. Muslingepolitikken skal sikre den rette balance mellem muslingefiskeri og naturbeskyttelse. Politikken medvirker til en grøn omstilling af erhvervet med incitamenter og fokus på at fremme andre former for muslingeproduktion end fiskeri. Muslingepolitikken er blevet evalueret i 2017. Politikken forventes på den baggrund opdateret i første halvdel af 2018 og denne side vil blive opdateret.

Du kan læse mere om muslingepolitikkens indhold og følge udmøntningen af politikken her.