Salg over kaj og stalddørssalg

Hvis man ønsker at sælge naturskånsom fisk ved salg direkte fra fartøjet, skal man følge reglerne for salg over kaj, mærke fisken med naturskånsom logo og være registreret hos Fødevarestyrelsen til stalddørssalg.

 

Hvis man ønsker at sælge fisken fra en bod på kajen, skal man også følge de almindelige regler, og være registreret hos Fødevarestyrelsen til stalddørssalg. Fisken skal være mærket med Naturskånsom logoet, og man skal have indhentet bevilling til førstegangsomsætning af fisk hos Fiskeristyrelsen. Læs mere og find ansøgningsskema her