Hvem må lande og sælge deres fisk under mærkningsordningen?

Det er kun fiskere med licens hos Fiskeristyrelsen til at fiske under mærkningsordningen Naturskånsom, som må lande og sælge deres fisk under ordningen. For at ansøge om licens, skal man opfylde følgende tre krav og indsende et ansøgningsskema til Fiskeristyrelsen:

  1. Det fartøj, som man ønsker at fiske med, må maksimalt være 17 meter

  2. Føreren af fartøjet skal have bevis for bestået AMU-kursus nr. 48533 (Kvalitetssikring/mærkning af skånsomt fanget fisk)

  3. Ansøger skal være erhvervsfisker med A-status, bierhvervsfisker, eller et erhvervsfiskerselskab, jf. fiskeriloven.

Opfylder ansøger kravene, udstedes en licens 901 til fiskeriet.

Ansøgningsskema og vejledning for ordningen kan findes her

Bekendtgørelse om mærkningsordning for fisk fanget kystnært med skånsomme redskaber findesher