Reguleringer for Mindre Aktive Fartøjer

Kvartals-rationer (mængder) for Mindre Aktive Fartøjer i 2020

Jf. § 156 i Reguleringsbekendtgørelsen meddeles herved, hvilke mængder af FKA-kvoter, det med fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. kvartal. Af FKA-kvoter er fiskeri for MAF-fartøjer kun tilladt på de arter, der er nævnt i denne meddelelse.

Jf. § 155 i Reguleringsbekendtgørelsen må fartøjer, der ifølge Fiskeristyrelsens Fartøjsregister ejes af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, at fartøjerne må fiske, medbringe og lande halve fartøjsrationer. For rødspættefiskerier og laks i Østersøen må fartøjer ejet af en eller flere bierhvervsfiskere fiske, medbringe og lande samme rationer som fartøjer ejet af erhvervsfiskere.

Ved fiskeri i Østersøen underområde 22-32, gælder de generelle vilkår for fiskeri, der er udmeldt i bilag 6 meddelelse nr. 2 af 19. december 2019 om vilkår for fiskeri i ICES-underområde 22-32 i Østersøen.

Torsk i Nordsøen

Fra den 1. oktober 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

4.600 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

9.200 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

14.450 kg

 

Torsk i Skagerrak

Fra den 1. oktober 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

3.150 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

6.300 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

9.450 kg

 

Torsk i Kattegat

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

225 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

600 kg

Fartøjer på 9 meter og derover  

750 kg

 

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. oktober 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

125 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

350 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

575 kg

 

Torsk i underområde 25-32 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

   100 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

     200 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

     300 kg

 

Tunge i Nordsøen

Fra den 1. oktoberl 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

450 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

900 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

1.350 kg

 

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. oktober 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

 1.400 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

 2.850 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

4.250 kg

 

Rødspætte i Nordsøen

Fra den 1. oktober 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

3.500 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

7.000 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

10.500 kg

 

Rødspætte i Skagerrak

Fra den 1. oktober 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

1.400 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

2.800 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

4.200 kg

 

Rødspætte i Kattegat

Fra den 1. april 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

2.825 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

5.625 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

8.450 kg

 

Rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1.  oktober 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

6.900 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

13.850 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

20.750 kg

 

Jomfruhummer i Nordsøen

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder jomfruhummer pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

25 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

50 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

100 kg

 

 

Bilag 6 meddelelse om opfiskning af den til MAF afsatte mængde af jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen.

Idet den afsatte mængde af jomfruhummer til MAF-rationsfiskeri er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen på MAF-vilkår med virkning fra og med onsdag den 29. juli 2020. Forbud mod at medbringe og lande jomfruhummer fra Skagerrak, Kattegat og Østersøen fisket på MAF-vilkår træder i kraft med virkning fra og med torsdag den 30. juli 2020.
Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 28. juli 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

 

 

Mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder mørksej pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

75 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

150 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

225 kg

 

Kuller i Nordsøen

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kuller pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

25 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

50 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

100 kg

 

Kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kuller pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

100 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

200 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

300 kg

 

Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder dybvandsrejer pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

25 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

50 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

100 kg

  

Kulmule i Nordsøen

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kulmule pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

25 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

50 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

100 kg

 

Pighvar og slethvar i Nordsøen

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder pighvar og slethvar pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

100 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

200 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

300 kg

 

Brisling i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder brisling pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

   500 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

1.000 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

1.500 kg

 

Sild i Østersøen og Bælterne ICES-underområde 22-24.

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder sild pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

   50 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

   100 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

   150 kg

 

Sild i Østersøen og Bælterne ICES-underområde 25-32.

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder sild pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

200 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

   400 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

   600 kg

 

Laks i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. januar 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder laks pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

50 stk.

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

100 stk.

Fartøjer på 9 meter og derover

200 stk.