Reguleringer for FKA Fartøjer

Startvilkår (rationsmængder) for FKA-rationsfiskerier pr. 1. januar 2020. Med virkning fra og med 1. januar 2020 åbnes for FKA-rationsfiskeri inden for de til ordningen afsatte mængder og med følgende rationsmængder:

Rødspættefiskeri i Østersøen

Med virkning fra den 1. november 2020 og indenfor 20 % af den danske disponible mængde rødspætte i Østersøen er fiskeriet indtil videre reguleret med kalendermånedsration på 35.000 kg.

Rødspættefiskeri i Kattegat

Med virkning fra den 1. januar 2020 og indenfor 10 % af den danske disponible mængde rødspætte i Kattegat åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre ikke mængdemæssigt reguleret.

Rødspættefiskeri i Skagerrak

Med virkning fra den 1. november 2020 og indenfor 10 % af den danske disponible mængde rødspætte i Skagerrak er fiskeriet indtil videre reguleret med kalendermånedsration på 10.500 kg.

 

Kullerfiskeri i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Med virkning fra den 1. januar 2020 og indenfor 50 % af den danske disponible mængde kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre ikke mængdemæssigt reguleret.

Laksefiskeri i Østersøen

Med virkning fra den 1. november 2020 og indenfor 51,9 % af den danske disponible mængde laks i Østersøen er fiskeriet er indtil videre reguleret med halve kalendermånedsrationer på 1.400 stk. 

Tungefiskeri i Nordsøen

Med virkning fra den 1. november 2020 og indenfor 5 % af den danske disponible mængde tunge i Nordsøen er fiskeriet indtil videre reguleret med halve kalendermånedsrationer på 1.225 kg. 

Kulmulefiskeri i Nordsøen

Med virkning fra den 1. januar 2020 og indenfor 10 % af den danske disponible mængde kulmule i Nordsøen åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre ikke mængdemæssigt reguleret.

Pighvar og herunder slethvar i Nordsøen

Med virkning fra den 1. november 2020 og indenfor 10 % af den danske disponible mængde pighvar og herunder slethvar i Nordsøen er fiskeriet indtil videre reguleret med halve kalendermånedsrationer på 8.750 kg.

Regler vedr. FKA-rationsfiskeri

Fælles for alle de anførte FKA-rationsfiskerier er, at FKA-fartøjer først må påbegynde fiskeri på rationsvilkår, hvis der efter ansøgning er udstedt tilladelse fra Fiskeristyrelsen. Jævnfør reguleringsbekendtgørelsens § 17, er det i perioden indtil den 15. januar 2020 tilladt at udøve fiskeri, selv om der ikke er udstedt tilladelse, hvis fartøjsejeren inden fiskeriet påbegyndes har ansøgt om tilladelse.

 

FKA-fartøjer, til hvilke der er opnået tilladelse til deltagelse i et FKA-rationsfiskeri, må i tilladelsesperioden ikke fiske uden for det farvand tilladelsen omhandler. Tilsvarende er gældende i perioden indtil den 15. januar 2020, dersom der fiskes uden tilladelse, men der er ansøgt om en sådan.

 

Uanset der for et FKA-fartøj er ansøgt og opnået tilladelse til deltagelse i FKA-rationsfiskeri, vil landede mængder af den pågældende kvote til enhver tid først fragå fartøjets aktuelle årsmængde, hvis ikke denne allerede er opfisket.

 

Ved fiskeri i Østersøen underområde 22-32, gælder de generelle vilkår for fiskeri, der er udmeldt i bilag 6 meddelelse nr. 2 af 19. december 2019 om vilkår for fiskeri i ICES-underområde 22-32 i Østersøen i 2020.

 

Ansøgning om tilladelse til rationsfiskeri skal for FKA-fartøjer, der deltager i puljefiskeri, indeholde samtykke fra de øvrige deltagere i puljefiskeriet, evt. ved puljebestyreren.

Hjemmel

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1069 af 26. oktober 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. januar 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.