Ved overdragelse af kvoter til et selskab

Et selskab skal være godkendt som erhvervsfiskerselskab, inden der overdrages kvoter til selskabet. Hvis der ansøges om overførsel af kvoter til selskaber, der ikke er godkendt som erhvervsfiskerselskab, tilfalder kvoterne uden videre Fiskefonden.

Tilladelse til placering af kvoter på en flyvende hollænder udstedes for 6 måneder. Ved behov for at have kvoter placeret i en længere periode, skal der ansøges her om. Ifølge § 59, stk. 2 i reguleringsbekendtgørelsen kan kvoter placeres på en flyvende hollænder i op til 18 måneder.  Forlængelse i op til 18 måneder sker kun under betingelse af, at der er indgået bindende kontrakt om erhvervelse af et andet fartøj.

Ansøgning foretages på et af nedenstående skemaer. 

I de tilfælde, hvor perioden på 18 måneder er overskredet, vil kvoter, der ikke er blevet flyttet, uden videre tilfalde Fiskefonden.  

Skemaer ved overførsel m.m.

Skema til overførsel/opsplitning af et fartøjs FKA-andele (med eller uden kg)

Hent ansøgningsskema her

Skema til overførelse af FKA årsmængde

Hent ansøgningsskema her

Hent oplysningsskema, som skal ledsage ansøgningen, her

Skema til overførelse af IOK årsmængder

Hent ansøgningsskema her

Hent oplysningsskema, som skal ledsage ansøgningen, her

Skema til indberetning – max. 25% FKA årsmængder incl. beregning af max. 75% i pulje

Hent ansøgningsskema her

Skema til indberetning -  max. 25% IOK årsmængder incl. Beregning af max. 75% i pulje

Hent ansøgningsskema her