Aktie- og anpartsselskaber kan blive registreret til at drive erhvervsfiskeri.

Hvis selskabet ejes af personer, er det en betingelse, at mindst to tredjedele af aktie eller anpartskapitalen ejes af personer, der er registreret som erhvervsfiskere.

Hvis selskabet ejes af et eller flere andre selskaber, er det en betingelse, at mindst to tredjedele af selskabet ejes af selskaber (fx holdingselskaber), hvor hele aktie- eller anpartskapitalen ejes af personer, der er registreret som erhvervsfiskere.

Desuden er der krav til, hvordan vedtægterne udformes:

  • Aktier og anparter svarende til to tredjedele af selskabskapitalen kan kun udstedes eller overdrages til registrerede erhvervsfiskere
  • Begrænsningen skal noteres på aktier og påtegnes anpartsbeviser
  • Overdragelse kræver samtykke fra bestyrelse eller den øverste ledelse (for anpartsselskaber)
  • Indflydelsen for de noterede aktier og anparter skal svare til kapitalandelen.