Bierhvervsfiskere

Hvis din indtægt fra fiskeri ikke er stor nok til, at du kan registreres som erhvervsfisker, har du mulighed for at blive registreret som bierhvervsfisker.

En bierhvervsfisker må – i modsætning til lyst- og fritidsfiskere – sælge sin fangst.

For at blive registreret som bierhvervsfisker, skal du opfylde nogle bestemte betingelser. Bierhvervsfiskeri må kun drives personligt, og der må hverken anvendes lønnet eller ulønnet medhjælp. Der findes 9 typer af registreringer, og nedenunder er der en oversigt over mulighederne. Hvis der ikke står noget om fremgangsmåde og frister ved ansøgning, kan du ansøge ved at henvende dig til fiskeriinspektoratet i området.