Bierhvervsfiskere

Hvis din indtægt fra fiskeri ikke er stor nok til, at du kan registreres som erhvervsfisker, har du mulighed for at blive registreret bierhvervsfisker, hvis du opfylder nogle bestemte betingelser. En bierhvervsfisker må – i modsætning til lyst- og fritidsfiskere – sælge sin fangst. Bierhvervsfiskeri må kun drives personligt, og der må hverken anvendes lønnet eller ulønnet medhjælp.

Der findes 9 typer af registreringer, og nedenunder er der en oversigt over mulighederne. Hvis der ikke står noget om fremgangsmåde og frister ved ansøgning, kan du ansøge ved at henvende dig til fiskeriinspektoratet i området.