Satellitovervågning

En del af fiskefartøjerne bliver overvåget via satellit. Det drejer sig om fartøjer med en længde på mere end 12 meter.

Ejerskabet af Fartøjs Overvågnings Enhederne (FOE) blev den 1. oktober 2009 overdraget til fartøjsejeren, som fremover skal afholde udgifter til udskiftning, reparation og vedligeholdelse af denne. Udgifterne til transmission og kommunikation vil fra 1. januar 2010 ligeledes skulle afholdes af fartøjsejeren.

Hvis en FOE ikke virker, skal Fiskeristyrelsen straks have meddelelse. Alle former for fiskeriaktiviteter skal indstilles, og fartøjet skal søge havn for at få enheden repareret. Fangstrejsen kan evt. gøres færdig, hvis Fiskeristyrelsen accepterer, at fartøjet sender en manuel positionsrapport hver time til Fiskeristyrelsens Fiskeri Moniterings Center FMC. Manuelle positioner kan sendes på mail til  eller ring til Fiskeri Moniterings Centeret på 72 18 56 09.

Når et fartøj lægges op fx på grund af værftsophold eller ligger i havn, og strømmen bliver afbrudt, skal der sendes en passivmelding. Når fartøjet igen er i drift, skal der sendes en aktivmelding. Begge typer meldinger skal sendes til Fiskeristyrelsens Fiskeri Moniterings Center FMC.

I nogle tilfælde kan positionsmeddelelser fra satellitsenderne afløse meldinger, som ellers skulle have været givet til Fiskeristyrelsen.