En række af de centrale arter i dansk fiskeri (bl.a. torsk, rødspætte, kuller) er omfattet af et særligt kontrol- og inspektionsprogram (SCIP), hvor der i EU-reglerne er specifikke krav til kontrolindsatsen. 

SCIP’en indeholder en lang række problemstillinger (hvor redskabstyperne er inddelt i fartøjssegmenter), hvor der fastsættes reduktionsmål og vedligeholdelsesmål for de enkelte problemstillinger. Hvert år fastsættes konkrete målsætninger, hvor en andel af reduktionsmålene på områder med meget høj, høj eller middel risiko for regelbrud skal reduceres, og en andel af vedligeholdelsesmålene med lav risikovurdering skal fastholdes

En del af kontrolindsatsen vedr. SCIP er finansieret af tilskudsmidler fra Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF).

Medfinansieret af Den Europæsike Union logo