Fiskeristyrelsen udfører hygiejnekontrol med ferske fisk og fiskevarer. Det sker om bord på almindelige fiskefartøjer, ved landingen og hos den første køber af fisken efter landing. Det er en stikprøvekontrol.

Kontrollen omfatter fersk fisk, der bliver landet direkte fra søen af fartøjer fra Danmark, EU og tredjelande. Formålet er at være med til at sikre sunde og gode fisk og fiskevarer til forbrugerne og fødevarevirksomhederne.

Opgaven er overført fra Fødevarestyrelsen. Den bliver udført efter EU-fødevareforordningen og fødevarelovgivningen i Danmark

Hvad går hygiejnekontrol ud på

Den generelle indretning og hygiejnestandard på de almindelige fiskefartøjer bliver vurderet.

Fiskens kvalitet bliver vurderet. Det sker først og fremmest ved hjælp af syns-, lugte- og følesansen. Det er også vigtigt, hvordan fisken er blevet behandlet, fx når den bliver renset, og hvordan den bliver opbevaret.

God isning – og det vil sige masser af is – er meget vigtig for fiskens holdbarhed. Kasser, containere og alle de steder, hvor fisken bliver opbevaret, skal være rene. Det kræver tilladelse fra Fødevarestyrelsen at opbevare fisk i køletanke.

Fiskerne skal klassificere fiskene efter størrelse og friskhed. Det findes der handelsnormer for i EU's markedsordning. I nogle tilfælde bliver fisken kontrolvejet af kontrollørerne.

Hvis fisken ikke er egnet til at spise, fordi den er fordærvet eller bliver opbevaret under uhygiejniske forhold, må den ikke markedsføres.

Betaling for hygiejnekontrol

Den, der køber fisken efter landing, skal betale for at få udført hygiejnekontrollen. Afgiften udgør 19,77 kr. pr. ton., når det drejer sig om mængder indtil 50 tons, og 9,88 kr. pr. ton for mængder herover. For sild og makrel kan afgiften dog ikke overstige 988,21 kr. pr. losset parti.

Kontakt ekspeditionssekretær Annette Madsen, Fiskerikontrolkontoret, tlf. 72185931 eller ama@fiskeristyrelsen.dk ved spørgsmål om betaling for hygiejnekontrol

Kemisk krigsmateriel

Det sker desværre stadig, at fiskerne får kemisk krigsmateriel – sennepsgas – i redskaberne. Risikoen er størst øst for Bornholm. Hvis det sker i den østlige Østersø, skal FiskeriMoniteringsCenterets døgnvagt tlf. 72 18 56 09 have besked så hurtigt som muligt.

Det skal være muligt at følge fisk, der kommer fra risikoområdet. Derfor skal der lægges en seddel med havnekendingsbogstaver, kutternummer og navn i kasser med fisk, der er fanget øst for meridianen 14° 30' øst.

Se reglerne i Retsinformation  

Salg til forbrugerne direkte fra fartøjet

Du kan få tilladelse til at sælge fisk til forbrugerne direkte fra dit fartøj. Det er fødevareregionerne, der giver tilladelsen. Find regionen i dit område hos Fødevarestyrelsen

De solgte fisk skal indberettes til Fiskeristyrelsen, som kan kontaktes, hvis du har spørgsmål om indberetningen.

Instruks om forbrugeroplysning