EU’s vejeregler, logbogsføring mv.

Læs om Fiskeristyrelsens implementering af vejeregler, logbogsføring mv. i overensstemmelse med Kontrolforordningens bestemmelser, RFO 1224/2009

Orientering om Fiskeristyrelsens implementering af vejeregler, logbogsføring mv. som led i udmøntningen af svaret på den supplerende åbningsskrivelse om manglende prøvetagnings- og kontrolplaner.

Fiskeristyrelsen har udarbejdet en række prøvetagningsplaner og kontrolplaner som skal imødekomme EU Kommissionens kritik. Der er udarbejdet følgende planer, som alle afventer EU Kommissionens endelige godkendelse: 

Fiskeristyrelsen har udarbejdet en række vejninger i forhold til de nye vejeregler findes via nedenstående links:

Tilladelse til vejning og pakning ombord

Primo januar 2020 kan der søges om tilladelse til vejning og pakning ombord, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 1462 af 15. december 2019.

Deadline for ansøgning er 15. februar 2020 såfremt der fortsat ønskes at kunne vejes og pakkes ombord. Tilladelse til vejning og pakning ombord vil blive udstedt primo marts 2020.

I ansøgningsskemaet skal det angives følgende oplysninger om hvilken vægt der anvendes: fabrikat, type/model og serienummer. I første omgang indsamles oplsyninger om anvendte vægte. Indtil videre kan de vægte der angives i skemaet anvendes til vejning ombord. Fartøjsføreren skal være opmærksom på at vægten vejer korrekt.

Ansøgningsskemaet kan findes her
Ansøgningsskemaet skal sendes til Fiskeristyrelsen - enten elektronisk på e-mail til  

eller med post til

Fiskeristyrelsen
Att.: Fiskerikontrolkontoret
Nyropsgade 30
1780 København V