Fiskeristyrelsen udfører sø- og landingskontroller i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger.


Vi har samlet de generelle forholdsregler for lokalkontorer og skibe, som vores fiskerikontrollørerne følger, når de er ude på fysiske kontrolbesøg.

Forberedelse af kontrol

Generelt laves der en individuel vurdering ved hver bording/landing i forhold til, om det er sikkert at gå ombord. Her skal fartøjernes udformning og størrelse og andre væsentlige forhold tages i betragtning. Hvis der ændres på forudsætningerne under kontrolforretningen, vurderes det, om en specifik del af kontrollen skal stoppes eller, om kontrollen må afbrydes helt. Der foretages en forventningsafstemning med relevante parter, så man er enige for så vidt angår forholdsregler mod COVID-19. Parterne informeres om, at de, hvis de opdager afvigelser fra dette, bedes de informere os med det samme. Før vi går ombord, spørges der ind til, om fartøjet har en egen COVID-19 procedure, som vi skal være opmærksomme på. Det kan være, om nogen ombord er i særlig risikogruppe eller lignende.

Bording

Kontrollørerne anvender mundbind/visir under hele bordingen. Hænderne sprittes af som minimum før og efter opstart af en kontrolforretning. Herefter afsprittes løbende efter behov. Der tillades adgang til styrehus, hvis både kontrollør og fisker anvender mundbind og afstandskrav på 2 meter kan overholdes. Kontrolpersonalet medbringer mundbind, som fiskeren kan anvende. Hvis fiskeren ikke vil anvende mundbind, går vi ikke i styrehuset. Alternativt kan man bede fiskeren tilvejebringe de efterspurgte oplysninger og siden forlade styrehuset. Der tillades adgang til shelterdæk, hvis man kan holde en afstand i mellem hinanden på 2 meter. Der tillades adgang til lastrum, hvis kontrolløren har adgang til lastrummet alene. På dæk kan vi varetage alle nødvendige kontrolopgaver, så længe der kan holdes en afstand til andre personer på 2 meter. 

Besætningsmedlemmerne på fiskerikontrolskibene testes for COVID-19 inden at de påmønstrer skibene.

Landingskontrol

Hænderne afsprittes - som minimum før og efter opstart af en kontrolforretning. Herefter afsprittes løbende efter behov. Losning af fisk kontrolleres på behørig afstand minimum 2 meter fra fisker/lastoptager/truckchauffør. Der tillades adgang til styrehus, hvis både kontrollør og fisker anvender mundbind og afstandskrav på 2 meter kan overholdes. Vi medbringer mundbind, som fiskeren kan anvende. Hvis fiskeren ikke vil anvende mundbind, går vi ikke i styrehuset. Alternativt kan fiskeren bedes om at tilvejebringe de efterspurgte oplysninger og siden forlade styrehuset. 

Der tillades adgang til lastrum, hvis kontrolløren har adgang til lastrummet alene. På dæk kan vi varetage alle nødvendige kontrolopgaver, så længe der kan holdes en afstand til andre personer på 2 meter.

Fartøjer og besætninger fra røde lande

Vi følger de officielle rejsevejledninger og undgår alle ikke nødvendige kontakter med fartøjer og besætninger fra røde lande. Landingskontrol kan udføres fra kajen, hvis det konkret vurderes at være forbundet med unødige risici at gå ombord. Ved søkontrol kan dele af kontrollen gennemføres via radio/telefonkontakt og e-mail. Vurderes det at være nødvendigt at gå ombord, skal det ske under særlig årvågenhed, og værnemidler benyttes i henhold til ovenstående beskrivelse ved bording. 

Rekreativ kontrol

Hænderne sprittes af som minimum før og efter opstart af en kontrolforretning. Herefter afsprittes løbende efter behov. Ved kontrol i båd holdes der størst mulig afstand til kollega. Kontrol af fisketegn foregår digitalt via fiskerens cpr.nr. og vores rekreative app.

Fiskeristyrelsen opdaterer løbende denne side, så den er i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger