COVID-19 forholdsregler ved sø- og landingskontrol gældende fra 14. august 2021

Gældende for alle lokalkontorer og skibe

Disse forholdsregler er et tillæg til styrelsens overordnede retningslinjer for kontorarbejdspladser. Derfor vil det kun omhandle fysiske kontrolforretninger og handlinger i relation hertil. 

Forberedelse af kontrol 

Generelt skal der laves en individuel vurdering ved hver bording til søs eller ved kontrol af fartøj ved landing i hav, om det er sikkert at gå ombord. Her skal fartøjernes udformning og størrelse og andre væsentlige forhold tages i betragtning. Det er kontrollørerne, der foretager denne vurdering.

Hvis der ændres på forudsætningerne under kontrolforretningen, vurderes det, om en specifik del af kontrollen skal stoppes eller, om kontrollen må afbrydes helt.

Der foretages en forventningsafstemning med relevante parter, så man er på bølgelængde for så vidt angår forholdsregler mod COVID-19. Parterne informeres om, at hvis de opdager afvigelser fra dette, bedes de informere os med det samme.

Før vi går ombord, spørges ind til, om fartøjet har en egen COVID-19 procedure, som vi skal være opmærksomme på. Det kan være, om nogen ombord er i særlig risikogruppe eller lignende.

Sø kontrol / bording af danske fartøjer

Ved kontrol af danske fartøjer er det frivilligt om kontrollørerne anvender mundbind. Hænderne sprittes af som minimum før og efter opstart af en kontrolforretning. Herefter afsprittes løbende efter behov.

Der er fuld adgang til styrehus, shelterdæk, lastrum og øvrige relevante områder med betydning for gennemførelse af kontrollen af fartøjet uden iagttagelse af særlige afstandskrav. Der skal altid om muligt holdes afstand til øvrige personer i forbindelse med sø kontrol/bording af danske fartøjer.

Landingskontrol af danske fartøjer

Ved kontrol af danske fartøjer er det frivilligt, om kontrollørerne anvender mundbind. Hænderne sprittes af som minimum før og efter opstart af en kontrolforretning. Herefter afsprittes løbende efter behov.

Der er fuld adgang til styrehus, shelterdæk, lastrum og øvrige relevante områder med betydning for gennemførelse af kontrollen af fartøjet lige som der kan gennemføres kontrol af losning af fisk uden iagttagelse af særlige afstandskrav. Der skal altid om muligt holdes afstand til øvrige personer i forbindelse med landingskontrollen.

Særligt om industrifiskeri

Ved kontrol af industrifiskeri er det frivilligt, om kontrollørerne anvender mundbind. Hænderne sprittes af som minimum før og efter opstart af en kontrolforretning. Herefter afsprittes løbende efter behov.

Der er ingen særlige afstandskrav, der skal iagttages ved kontrol af industrifiskeri, men der skal om muligt holdes afstand til øvrige personer.

Kontrol ved opkøber

Ved kontrol af danske fartøjer er det frivilligt, om kontrollørerne anvender mundbind. Hænderne sprittes af som minimum før og efter opstart af en kontrolforretning. Herefter afsprittes løbende efter behov.

Der er ingen særlige afstandskrav, der skal iagttages ved kontrol ved opkøber, men der skal om muligt holdes afstand til øvrige personer.

Fartøjer og besætninger fra orange og røde lande

Vi følger Rejsevejledningerne og undgår alle ikke nødvendige kontakter.

Landingskontrol kan udføres fra kajen, hvis det konkret vurderes at være forbundet med unødige risici at gå ombord.

Ved søkontrol kan dele af kontrollen gennemføres via radio/telefonkontakt og e-mail.

Vurderes det at være nødvendigt at gå ombord, skal det ske under særlig årvågenhed, og der skal anvendes værnemidler bestående af mundbind/visir og handsker.

Tjenestebiler

Ved kørsel i tjenestebilerne skal følgende retningslinjer følges:

  • Fiskerikontrollørerne skal i forbindelse med kørsel i tjenestebilerne altid være opmærksomme på at overholde en god håndhygiejne med hyppig afspritning af hænderne og holde god afstand til øvrige personer.
  • De allerede gældende COVID-19 retningslinjer for afspritning og rengøring af interiør i tjenestebiler skal overholdes før og efter brug. Særligt ved personskifte skal der sikres en grundig rengøring af tjenestebilerne

Der er mundbind om øvrige værnemidler til rådighed for den enkelte kontrollør i tjenestebilerne og det er frivilligt om kontrollørerne anvender mundbind.

Rekreativ kontrol

Hænderne sprittes af som minimum før og efter opstart af en kontrolforretning. Herefter afsprittes løbende efter behov.

Der er ingen særlige afstandskrav, der skal iagttages ved rekreativ kontrol, men der skal om muligt holdes afstand til øvrige personer