COVID-19 forholdsregler ved sø- og landingskontrol gældende fra 1. februar 2022

Disse forholdsregler omhandler fysiske kontrolforretninger og handlinger i relation hertil og gælder for alle Fiskeristyrelsens lokalkontorer og skibe.

Forberedelse af kontrol

Der foretages en forventningsafstemning med fiskerfartøjet, inden den fysiske kontrol gennemføres, så man er på bølgelængde for så vidt angår anvendelse værnemidler.

Bording og landingskontrol af danske fartøjer

Ved kontrol af danske fartøjer er det frivilligt, om kontrollørerne anvender værnemidler. Det anbefales at hænderne sprittes af som minimum før og efter opstart af en kontrolforretning.

Udenlandske fartøjer og besætninger

Ved kontrol af udenlandske fartøjer anbefales det, at der anvendes værnemidler i forbindelse med bording og / eller landingskontrol, men det frivilligt, om der anvendes værnemidler.

Værnemidler

Der vil være værnemidler til rådighed på alle kontorer og på alle skibene. Der skal altid være værnemidler til rådighed for den enkelte kontrollør i tjenestebilerne.