COVID-19 forholdsregler ved sø- og landingskontrol

Fiskeristyrelsen udfører sø- og landingskontroller i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Vi har samlet de generelle retningslinjer for lokalkontorer og skibe, som vores fiskerikontrollørerne følger, når de er ude på fysiske kontrolbesøg.

Forberedelse af kontrol

Generelt laves der en individuel vurdering ved hver bording/landing i forhold til, om det er sikkert at gå ombord. Her skal fartøjernes udformning og størrelse og andre væsentlige forhold tages i betragtning. Hvis der ændres på forudsætningerne under kontrolforretningen, vurderes det, om en specifik del af kontrollen skal stoppes eller, om kontrollen må afbrydes helt. Der foretages en forventningsafstemning med relevante parter, så man er enige for så vidt angår forholdsregler mod COVID-19. Parterne informeres om, at de, hvis de opdager afvigelser fra dette, bedes de informere os med det samme. Før vi går ombord, spørges der ind til, om fartøjet har en egen COVID-19 procedure, som vi skal være opmærksomme på. Det kan være, om nogen ombord er i særlig risikogruppe eller lignende.

Bording

Hænderne sprittes af som minimum før og efter opstart af en kontrolforretning. Herefter afsprittes løbende efter behov. Der tillades adgang til styrehus, hvis både kontrollør og fisker anvender mundbind og afstandskrav på 1 meter kan overholdes. Kontrolpersonalet medbringer mundbind, som fiskeren kan anvende. Hvis fiskeren ikke vil anvende mundbind, går vi ikke i styrehuset. Alternativt kan man bede fiskeren tilvejebringe de efterspurgte oplysninger og siden forlade styrehuset. Der tillades adgang til shelterdæk, hvis man kan holde en afstand i mellem hinanden på 2 meter, eller man anvender mundbind/visir og holder afstand på mindst 1 meter. Der tillades adgang til lastrum, hvis kontrolløren har adgang til lastrummet alene. Eller man anvender mundbind/visir og holder afstand på mindst 1 meter. Der skal anvendes visir eller mundbind, hvis der udføres LH/HG/RTC. På dæk kan vi varetage alle nødvendige kontrolopgaver, så længe der kan holdes en afstand til andre personer på 1 meter. 

Landingskontrol

Hænderne afsprittes - som minimum før og efter opstart af en kontrolforretning. Herefter afsprittes løbende efter behov. Losning af fisk kontrolleres på behørig afstand minimum 1 meter fra fisker/lastoptager/truckchauffør. Der tillades adgang til styrehus, hvis både kontrollør og fisker anvender mundbind og afstandskrav på 1 meter kan overholdes. Vi medbringer mundbind, som fiskeren kan anvende. Hvis fiskeren ikke vil anvende mundbind, går vi ikke i styrehuset. Alternativt fiskeren bedes om at  tilvejebringe de efterspurgte oplysninger og siden forlade styrehuset. 

Fartøjer og besætninger fra orange lande

Vi følger de officielle rejsevejledninger og undgår alle ikke nødvendige kontakter. Landingskontrol kan udføres fra kajen, hvis det konkret vurderes at være forbundet med unødige risici at gå ombord. Ved søkontrol kan dele af kontrollen gennemføres via radio/telefonkontakt og e-mail. Vurderes det at være nødvendigt at gå ombord, skal det ske under særlig årvågenhed, og værnemidler benyttes i henhold til ovenstående. 

Tjenestebiler

Alle skal sikre rengøring af interiør i tjenestebiler før og efter brug. Særligt ved personskift skal der sikres en grundig rengøring. Der er ikke længere et krav om en ’stand-still’ periode på 72 timer for tjenestebilerne. Der arbejdes som udgangspunkt i samme teams i vagtperioden. 

Rekreativ kontrol

Hænderne sprittes af som minimum før og efter opstart af en kontrolforretning. Herefter afsprittes løbende efter behov. Ved kontrol i båd holdes der størst mulig afstand til kollega. Kontrol af fisketegn foregår digitalt via fiskerens cpr.nr. og vores rekreative app.