Årsrapporter for fiskerikontrol

Årsrapporterne præsenterer hovedresultaterne af styrelsens kontrolindsats i de enkelte år baseret på den udførte kontrol af  styrelsens enheder i Frederikshavn, Nykøbing Mors, Nymindegab, Kolding, Ringsted, Randers og Rønne samt på vores tre fiskeriinspektionsskibe ”Vestkysten”, ”Havørnen” og ”Havternen”.

Rapporterne viser kontrolindsatsen inden for de forskelige fiskerier, med erhvervsfiskeriet som det største kontrolområde. Derefter følger det rekreative fiskeri i salt- og ferskvand – dvs. fritids og lystfiskeri.

Den seneste offentliggjorte årsrapport for fiskerikontrol kan læses her:

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017     Årsrapport 2017, engelsk

Årsrapport 2016     Årsrapport 2016, engelsk

Årsrapport 2015     Årsrapport 2015, engelsk

Årsrapport 2014     Årsrapport 2014, engelsk

Årsrapport 2013