Kontrol

Fiskeristyrelsen foretager en række kontroller med fiskeri.

Reglement for assistance fra Fiskeristyrelsens skibe Bugseringsreglement

 

EU's pointsystem

Læs om Fiskeristyrelsens behandling af overtrædelsessager 2016-2019 i forhold til evt. pointtildeling og tilskudssager.

Sporbarhed

Læs om sporbarhedsregler og få vejledning her.

Hygiejnekontrol

Fiskeristyrelsen udfører hygiejnekontrol med ferske fisk og fiskevarer. Formålet er at være med til at sikre sunde og gode fisk og fiskevarer til forbrugerne og fødevarevirksomhederne. Læs mere om hygiejnekontrol her.

Satellitovervågning

En del af fiskefartøjerne bliver overvåget via satellit. Det drejer sig om fartøjer med en længde på mere end 12 meter. Læs mere om Satellitovervågning her.

Årsrapport

Offentliggjorte årsrapporter om fiskerikontrol

Inspektionsdata

Her kan du finde information (på engelsk) til inspektører fra andre EU-lande og fiskere fra andre lande.

EU's vejeregler, logbogsføring m.v.

Læs om Fiskeristyrelsens implementering af vejeregler, logbogsføring mv. i overensstemmelse med Kontrolforordningens bestemmelser, RFO 1224/2009.