Kontrol

Fiskeristyrelsen foretager en række kontroller med fiskeri.

Bugseringsreglement

Reglement for assistance fra Fiskeristyrelsens skibe 

National torskeplan

Læs om en national torskeplan for Nordsøen og Skagerrak 2020, træder i kraft 15. august 2020

EU's pointsystem

Læs om Fiskeristyrelsens behandling af overtrædelsessager 2016-2019 i forhold til evt. pointtildeling og tilskudssager.

Sporbarhed

Siden er under opdatering og midlertidig ikke i drift.

Hygiejnekontrol

Fiskeristyrelsen udfører hygiejnekontrol med ferske fisk og fiskevarer. Formålet er at være med til at sikre sunde og gode fisk og fiskevarer til forbrugerne og fødevarevirksomhederne. Læs mere om hygiejnekontrol her.

Satellitovervågning

En del af fiskefartøjerne bliver overvåget via satellit. Det drejer sig om fartøjer med en længde på mere end 12 meter. Læs mere om Satellitovervågning her.

Årsrapport

Offentliggjorte årsrapporter om fiskerikontrol

Inspektionsdata

Siden er under opdatering og midlertidig ikke i drift.

EU's vejeregler, logbogsføring m.v.

Læs om Fiskeristyrelsens implementering af vejeregler, logbogsføring mv. i overensstemmelse med Kontrolforordningens bestemmelser, RFO 1224/2009.

Covid-19 forholdsregler ved kontrolbesøg

Læs om, hvad du kon forvente, når du får besøg af fiskerikontrollen