Fartøjet bliver udvalgt til elektronisk monitorering i Kattegat

Denne udvælgelse sker i henhold til Bekendtgørelse Nr. 925 af 20. juni 2022.

Fartøjsejer modtager brev om partshøring over afgørelsen

Fartøjsejer har mulighed for at komme med bemærkninger til sagen, inden der træffes endelig afgørelse. Bemærkninger skal modtages inden for 10 hverdage efter afsendelsen af brevet.

Fartøjsejer kontaktes

Fartøjsejer kontaktes af Fiskeristyrelsen, DFPO eller lokalforening for at aftale dato og tidspunkt for fartøjsbesøg af fartøjet, hvor fartøjsejer, Fiskeristyrelsen og installatør skal være til stede. Varsel om fartøjsbesøg er 14 dage. Fartøjsejer skal vælge installatør til at udføre installationsarbejdet på fartøjet – denne skal derfor kunne deltage på den aftalte dag.

Fartøjsbesøg på fartøj

Fartøjsbesøg på fartøjer i fase 1 har taget 1-3 timer. Under fartøjsbesøget vil det blive afklaret, i fællesskab med fartøjsejer og installatør, hvor systemets enkelte komponenter (kameraer og sensorer) skal placeres. Der vil blive udarbejdet en grafisk beskrivelse af opsætningen, som vil indgå i fartøjsmoniteringsplanen. Endvidere har fartøjsejer mulighed for at stille spørgsmål til kamerasystemet, herunder hvilke områder, der filmes og hvilke, der ikke filmes. Ved besøget aftales det med fartøjsejeren og installatøren hvornår systemet forventes installeret. (Seneste dato for installation).

Udkast til fartøjsmoniteringsplan for fartøjet

Fartøjsmoniteringsplanen er et fartøjsspecifikt dokument, der blandt andet giver fiskeren et over-blik over kamerasystemets opsætning og funktion. Det meste af fartøjsmoniteringsplanen klargøres efter fartøjsbesøg. Synsfelt for kameraer med afmaskering kan dog først indsættes når installation er gennemført.

Tilbud om installation og godkendelse

Den valgte installatør kommer med et tilbud for installation på det enkelte fartøj, som sendes til Fiskeristyrelsen. Efter godkendelse og indgåelse af installationsaftale mellem Fiskeristyrelsen og valgte installatør kan installation påbegyndes.

Installation

Installation af kamerasystemet vil tage omtrent tre dage. Dette er baseret på erfaringer fra projektets fase 1. Dette afhænger dog af fartøjets indretning.

Fartøjsejer modtager den færdige fartøjsmoniteringsplan fra Fiskeristyrelsen

Fartøjsmoniteringsplanen er et fartøjsspecifikt dokument, der blandt andet giver fartøjsejeren et overblik over kamerasystemets opsætning og funktion. Fartøjsmoniteringsplanen indeholder yderligere billeder af kameraernes synsfelt, en beskrivelse af fartøjsførerens rolle og ansvar, herunder en vejledning til hvorledes man skal forholde sig såfremt der sker systemnedbrud.  Endvidere indeholder fartøjsmoniteringsplanen vejledning til det diagnosticeringstjek, som skal foretages inden afsejling fra havn. Tjekket tager ca. 2-3 min. at udføre. 

Fartøjsejer kontaktes af Fiskeristyrelsen inden første fangstrejse

Fartøjsejer modtager besked fra Fiskeristyrelsen om, at det elektroniske monitoreringsudstyr er klar og afsejling kan påbegyndes. Her vil eventuelle spørgsmål kunne afklares. Kontakt kan være skriftlig i forbindelse med  med VMP og/eller udlånsaftale
 

Gennemsynsrapporter

Fartøjsejer vil løbende modtage Gennemsynsrapporter fra Fiskeristyrelsen, hvor denne kan orienterer sig i hvilke fangstrejser, der er blevet trukket ud til kontrol, og hvad der er blevet observeret – altså om der f.eks. er sket discard/ udsmid af fisk for arter som er omfattet af landingspligten.

Fiskeristyrelsen vil tilstræbe at installation bliver gennemført indenfor 8 uger.