Fiskeristyrelsen har udarbejdet en evaluering af fase 1 af projektet om elektronisk monitorering af jomfruhummerfiskeriet i Kattegat. I fase 1 har deltaget 12 fartøjer, og evalueringen dækker perioden januar - august 2021. Ud over data fra Fiskeristyrelsen er evalueringen udarbejdet på baggrund af data fra DTU Aqua, samt svar fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de deltagende fartøjer.   

Læs rapporten Elektronisk monitorering af jomfruhummerfiskeriet i Kattegat  

Read the english rapport - Electronic monitoring in the Danish Kattegat (3AS) Nephrops fishery