Meldinger og farvandserklæring

Meldinger om afsejling, farvandskift, ankomst til havn og losning bliver brugt som et kontrolinstrument i en række fiskerier.

Kravene om afgivelse af meldinger fremgår blandt andet af reguleringsbekendtgørelsen eller tilladelsen til at udøve det enkelte fiskeri.

Meldinger og erklæringer

En melding kan afsendes på følgende måder:

  • Fiskeristyrelsenshjemmeside er tilpasset alle platforme
    - Afgiv din melding her
  • Elektronisk logbog (eLog)

Meldesystemerne er opbygget, så man vejledes i at udfylde alle de felter, der benyttes for at afgive en korrekt melding.

Når en melding er rigtig udfyldt og afsendt til Landbrugsstyrelsen, vil man modtage en kvittering.

Indeholder kvitteringen et kvitteringsnummer, skal dette nummer indføres i logbogen

Alle danske fiskefartøjer er forpligtet til at føre logbog uanset fartøjets længde. Føreren, af et dansk fiskefartøj, der ikke er forpligtet til at føre logbog efter Den Europæiske Unions forordninger, kan i stedet for at føre logbog afgive en skriftlig erklæring (farvandserklæring) til Fiskeristyrelsen. Fartøjets fangstrejser kan herefter kun forgå i det farvand, der er angivet i farvandserklæringen.