Meldinger og farvandserklæring

Meldinger om afsejling, farvandskift, ankomst til havn og losning bliver brugt som et kontrolinstrument i en række fiskerier.

Kravene om afgivelse af meldinger fremgår blandt andet af reguleringsbekendtgørelsen eller tilladelsen til at udøve det enkelte fiskeri.