Nedenfor er vist de kodelister, som skal anvendes i henhold til de nye indberetningskrav jf. Kontrolforordningen 1224/2009.

Kodelister til afregning

Bilag 01 Arter/Species PDF  Excel  Text
Bilag 02 Landingstilstand/Presentation PDF Excel Text
Bilag 03 Forarbejdningstilstand/Preservation PDF Excel Text
Bilag 04 Kvalitet/Quality PDF Excel Text
Bilag 05 Størrelse/Size PDF Excel Text
Bilag 06 Anvendelse/Destination PDF Excel Text
Bilag 07 Landingsplads/Unlocode PDF Excel Text
Bilag 08 Komb. farvande-øko. zone/Comb. waters-eco. zone PDF Excel Text
Bilag 09 Nation/Nation PDF Excel Text
Bilag 10 Økonomisk zone/Economic zone PDF Excel Text
Bilag 11 Valuta/Currency PDF Excel Text
Bilag 12 Farvande/Waters PDF Excel Text

Kodelister til logbog

Fra og med eLog v.10.1.1 skal musling- og østers fiskere angive en Natura2000 kode, hvis fangsten tages inden for et Natura2000 område.

Natura2000 kodeliste

Natura2000 kort

Forklaring til Natura2000 kodeliste