Nedenfor er vist de kodelister, som skal anvendes i henhold til de nye indberetningskrav jf. Kontrolforordningen 1224/2009.

Kodelister til afregning

Bilag 01 Arter/Species PDF  Excel
Bilag 02 Landingstilstand/Presentation PDF Excel
Bilag 03 Forarbejdningstilstand/Preservation PDF Excel
Bilag 04 Kvalitet/Quality PDF Excel
Bilag 05 Størrelse/Size PDF Excel
Bilag 06 Anvendelse/Destination PDF Excel
Bilag 07 Landingsplads/Unlocode PDF Excel
Bilag 08 Komb. farvande-øko. zone/Comb. waters-eco. zone PDF Excel
Bilag 09 Nation/Nation PDF Excel
Bilag 10 Økonomisk zone/Economic zone PDF Excel
Bilag 11 Valuta/Currency PDF Excel
Bilag 12 Farvande/Waters PDF Excel

Natura2000 kodeliste

Natura2000 kort

Forklaring til Natura2000 kodeliste