Indberetninger, meldinger og føring af logbog

Du kan her finde oplysninger om indberetninger, meldinger og elektronisk logbog.

Tro og love erklæringer

Personer, som har nået koncentrationsloftet på en eller flere arter, skal senest
1. december hvert år sende en tro og love erklæring til Fiskeristyrelsen.

Meldinger og farvandserklæringer

Meldinger om forskellige forhold bliver brugt som et kontrolinstrument i en række fiskerier.

Elektronisk logbog

Reglerne om elektronisk logbog gælder for alle fartøjer på 12 meter eller derover. Hver fartøjsejer skal selv sørge for, at udstyret til elektronisk logbog er installeret og fungerer korrekt.

Indberetning af fisk

Køb og salg af fisk, krebs- og skaldyr skal indberettes til Fiskeristyrelsen. Her kan du finde vejledning og skemaer til indberetningen.

Indberetning af sælskadet fisk

Sådan gør du, hvis du skal indberette sælskadet fisk.

Tabte redskaber

Sådan gør du, hvis du mister dit fiskeredskab.