Teknisk forsøgsfiskeri (§109)

Ansøger

Navn på projektet

Projektperiode

Afrapporteringsrapport

DTU Aqua

Fangst af rognhummer, permanent klækning af almindelig hummer

1. april 2021 - 31. marts 2024

Afventer

DTU Aqua

Mærkning af tun

2021-2023

Afventer

DTU Aqua

Omfanget af prædation fra skarv på småtorsk og andre kystfisk

Juli 2021 - april 2022

Afventer

2 pct. forsøgsfiskeri

Forskningsinstitution

Navn på projektet

Projektperiode

Afrapporteringsrapport

DTU Aqua

Snurrevodsprojekt til bestemmelse af størrelsesselektion

17. maj – 17. Juni 2021

Afventer

DTU Aqua

Tobis mærkning

1. april – 1 december 2021

Afventer

DPPO

Markrel trawltogt i Nordsøen

1. juni 2021 - 1. december 2021

Afventer