Teknisk forsøgsfiskeri (§109)

Ansøger

Navn på projektet

Projektperiode

Afrapporteringsrapport

DTU Aqua Brug af maskinkraft ved snurrevodsfiskeri  November 2020- oktober 2021  

DTU Aqua

Fangst af rognhummer, permanent klækning af almindelig hummer

1. april 2021 - 31. marts 2024

Afventer

DTU Aqua

Mærkning af tun

2021-2023

Afventer

DTU Aqua

Omfanget af prædation fra skarv på småtorsk og andre kystfisk

Juli 2021 - april 2022

Afventer

DTU Aqua Tobisens RUmlige bestands_STruktur (TRUST) 3. dec 2021 - 20. december 2021 Afventer 
DTU Aqua Test af nyudviklet udstyr til sortering af blåmuslinger og stillehavsøsters i Vadehavet.  18. oktober 2021- 12. november 2021 Afventer 
Ebeltoft Amatør og Fritidsfiskerforening Indfangning af skrubber til produktion af yngel  Januar - april Afventer 

2 pct. forsøgsfiskeri

Forskningsinstitution

Navn på projektet

Projektperiode

Afrapporteringsrapport

DTU Aqua

Snurrevodsprojekt til bestemmelse af størrelsesselektion

17. maj – 17. Juni 2021

Afrapportering 

DTU Aqua

Tobis mærkning

1. april – 1 december 2021

Afventer

DPPO

Markrel trawltogt i Nordsøen

 

1. juni 2021 - 1. december 2021

Afventer

DPPO/DTU AQUA

Minimering af silde og brislingsbifangst i hundestejelefiskeri i Østersøen

6. december 2021- 31. december 2021 Afventer 
DTU Aqua

Tunge survey 2021 (forsøget fik også tilladelse efter reglerne om teknisk forsøgsfiskeri)

7. november 2021- 5. december 2021 Afventer