Markedsordningen - hvad betyder reformen?

Den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter er en del af EU's fælles fiskeripolitik.

Markedsordningen skal ses som et fleksibelt instrument, der er med til at sikre miljømæssig bæredygtighed og samtidig gøre det økonomisk levedygtigt at arbejde på markedet for fiskevarer og fiskeriprodukter. Den fælles markedsordning styrker de forskellige aktørers rolle på markedet. Producenterne har ansvaret for at sikre en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne og er udstyret med værktøjer til en bedre markedsføring af deres produkter. Forbrugerne bliver mere og bedre informeret om fiskeprodukterne på det europæiske marked, som uanset deres oprindelse skal overholde de samme regler.

Den nye markedsordning trådte i kraft 1. januar 2014. De nye elementer i markedsordningen er bl.a.:

  • En styrkelse af producentorganisationernes rolle med nye mål og foranstaltninger. Producentorganisationerne skal også udarbejde produktions- og afsætningsplaner.
  • Der indføres regler for en oplagringsordning af fiskevarer, der gælder frem til 31. december 2018.
  • Et kapitel om forbrugeroplysning, der sikrer forbrugerne en bedre forbrugeroplysning gennem en række obligatoriske oplysninger, ligesom der også er regler for supplerende valgfrie oplysninger.

 

Læs Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1379/2013 af 11. december 2013, der bl.a. omhandler den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter.