Discardforbud

Et af de centrale elementer i reformen af den fælles fiskeripolitik er gradvis at bringe udsmid af fisk (også kaldet ”discard”) til ophør i alle fiskerier.

Det overordnede mål med reformen er at sikre, at fiskeri i de fælles farvande er bæredygtigt, både for erhvervet og for naturen. Selvom det er vigtigt at maksimere fangsten, er vi nødt til at sikre, at de europæiske fiskebestande kan reproducere sig selv, så vi også har fisk i vores farvande i fremtiden.

Derfor er reformen målrettet mod at gøre fiskeriet mere selektivt og samtidigt at udfase udsmidningen af den uønskede fangst.

Her på siden kan du læse mere om den gældende landingsforpligtelse fra 1. januar 2015 og om den gradvise indfasning af landingsforpligtelser i EU.