Baggrund for reformen

EU’s fælles fiskeripolitik, der har eksisteret siden 1983, skal sikre, at fiskebestandene udnyttes på et maksimalt bæredygtigt niveau og bidrager til sunde økosystemer i havene. Samtidig skal fiskeripolitikken bidrage til at sikre forbrugerne fiskeprodukter af god kvalitet, skabe grundlag for en økonomisk levedygtig industri og medvirke til at opretholde beskæftigelsen i kystsamfundene.