Fiskerireform 2014-2020

Her finder du oplysninger om de forskellige dele af Fiskerireformen fra 2014 og det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram.

 Hent grafik om Fiskerireform 2014-2020 her (PDF)

Baggrund for reformen

EU’s fiskeripolitik, som har eksisteret siden 1983, skal sikre, at fiskebestandene udnyttes på et maksimalt bæredygtigt niveau og skal bidrage til sunde økosystemer i havene.

Discardforbud

Et af de centrale elementer i reformen af den fælles fiskeripolitik er gradvis at bringe udsmid af fisk (også kaldet ”discard”) til ophør i alle fiskerier. Læs mere om den gældende landingsforpligtelse fra 1. januar 2015 og om den gradvise indfasning af landingsforpligtelser i EU.

Markedsordningen – hvad betyder reformen?

Den nye markedsordning har som overordnet mål blandt andet at medvirke til at fremme bæredygtigt fiskeri og at styrke EU-fiskeriets og EU-akvakulturens konkurrenceevne, herunder primært producenternes.

Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet

Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet har til formål at fremme den fælles fiskeripolitiks målsætninger og herunder bidrage til bæredygtigt fiskeri og akvakultur. Læs om Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet for 2014-2017 her.