Ved ansøgninger om tilladelse efter §109 i Fiskeriloven skal der indsendes et særligt ansøgningsskema.

 

Hvem skal indsende ansøgningsskema

Ansøgningen skal udfyldes af alle ansøgere, uanset om ansøger er en erhvervsfisker, en organisation eller en forskningsinstitution. Underskrevet ansøgning i pdf bedes sendt til: forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk 

En ny bekendtgørelse er den 1. januar 2021 trådt i kraft om undersøgelser, projekter m.v. i videnskabeligt, miljømæssigt eller fiskeplejemæssigt øjemed. Den kan tilgås her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2111 

Ansøgningsskema til brug ved ansøgning om fiskeri med videnskabeligt, miljømæssigt eller fiskeplejemæssigt formål efter §109 i Fiskeriloven fremgår af bekendtgørelsen og kan hentes her:

Ansøgningsskema og bilag – 2 % forsøgskvote efter Fiskerilovens § 109 samt bilag (elektronisk)

Ansøgningsskema og bilag - 2 % forsøgskvote efter Fiskerilovens § 109 samt bilag (manuel version til udprintning, udfyldelse og efterfølgende indscanning)

Bilag 2.1 Samarbejdsaftale - 2 % forsøgskvote efter Fiskerilovens §109 (elektronisk)

Bilag 2.2 Budgetoversigt over udgifter, som ønskes dækket af 2 % forsøgskvote - 2 % forsøgskvote efter Fiskerilovens §109 (elektronisk)

Bilag 2.3 Tildbud for deltagelse i projektet samt tro og love erklæring - 2 % forsøgskvote efter Fiskerilovens §109 (elektronisk)

Ansøgningsskema og bilag – forsøgsfiskeri efter Fiskerilovens § 109 samt bilag (elektronisk)

Ansøgningsskema og bilag – forsøgsfiskeri efter Fiskerilovens § 109 samt bilag (manuel version til udprintning, udfyldelse og efterfølgende indscanning)

Ejere af snurrevodsfartøjer med en motorkraft over 221 kW, har mulighed for at deltage i et maskinkraftforsøg i rødspættekassen fra november 20202 til og med november 2021.

Læs nyheden - Mulighed for operatører at byde ind på et tobis mærkningsprojekt til gennemførelse fra maj til juli 2021.