Fiskeri med miljømæssigt, fiskeplejemæssigt eller videnskabeligt formål efter §109 i fiskeriloven

Fiskeristyrelsen indfører nyt ansøgningsskema til brug ved ansøgninger om tilladelse efter §109 i fiskeriloven.

Ansøgningen skal udfyldes af alle ansøgere, uanset om ansøger er en erhvervsfisker, en organisation eller en forskningsinstitution.
Underskrevet ansøgning i pdf bedes sendt til: 

 

Ansøgningsblanket for tilladelser til fiskeri med miljømæssigt, fiskeplejemæssigt eller videnskabeligt formål efter §109 i fiskeriloven