Der er vedtaget en forordning om en samlet Brexit-reserve. Danmark står til at modtage næsten to milliarder kroner, som skal fordeles til fiskerierhvervet og øvrige erhverv.


Forordningen fastsætter de generelle regler for udmøntning af reserven, dens midler, former for EU-finansiering og regler for dens gennemførelse, herunder for udgifternes støtteberettigelse, samt forvaltning og kontrol. BAR-forordningen fastsætter ikke specifikke regler for udformning af ordninger. I stedet henvises til gældende ret, hvilket vil sige EU-ret og national ret. Det betyder at, statsstøttereglerne finder anvendelse og skal overholdes. 

Læs mere om den vedtaget forordning om EU's Brexit-tilpasningsreserve.

Læs om den politiske aftale om udmøntning af Brexit-reserven til fiskerisektoren.

Midlerne skal udmøntes inden udgangen af 2023.