BREXIT

Storbritannien har den 31. januar 2020 forladt EU. Inden da blev den udtrædelsesaftale, som den britiske regering har forhandlet med EU, godkendt. Ved udtrædelsen trådte en overgangsperiode dermed i kraft. Den gælder som udgangspunkt til udgangen af 2020 og betyder, at alle EU’s regler i perioden fortsat vil gælde for britiske borgere og virksomheder, og at forhold og rettigheder i øvrigt vil være uændrede i overgangsperioden, herunder gælder EU's regler også fortsat på fiskeriområdet. I perioden vil man samtidig forhandle om, hvordan det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien skal se ud.

Den britiske beslutning om at træde ud af EU vil påvirke mange sektorer af dansk erhvervsliv – det gælder også fiskeriet og forarbejdningsindustrien. Fiskeripolitikken er nemlig et fælles anliggende i EU, da både fisk og fiskere bevæger sig på tværs af grænser. Danmark har lange traditioner for at fiske i hele Nordsøen, hvor Storbritannien har en stor del af farvandsområdet. Med den britiske udtræden af EU, vil det fælles fiskerisamarbejde ændre sig. Derfor kan Brexit få stor betydning for dansk fiskeri og forarbejdningsindustri.

Efter den britiske udtræden den 31. januar 2020 er næste fase af Brexit gået i gang med forhandlinger om det fremtidige forhold. Forhandlingerne omhandler bl.a. en frihandelsaftale med tilhørende bestemmelser om fair konkurrencevilkår samt samarbejde om en lang række sektorområder, hertil kommer en fiskeriaftale.

Danske fiskere lander årligt fisk fanget i britisk farvand til en værdi af ca. én milliard kroner. Det svarer til omkring en tredjedel af hele den årlige danske landingsværdi – og hvis vi taler vægt, er det omkring 40 % af de danske fangster. Derfor arbejder Danmark også målrettet for en gensidig god aftale, også på fiskeriområdet.

Regeringen har fået udarbejdet analyser om konsekvenserne af Brexit for dansk fiskeri, forarbejdningsindustrien og lokalsamfund. Analyserne kan findes under linket til publikationer

Publikationer

The economic importance of the fishery in the exclusive economic zones of the United Kingdom, Norway and the Faroe Islands for Danish fisheries in 2016, 2017 and 2018
På bestilling af Udenrigsministeriet har Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet (IFRO) udarbejdet en opdateret analyse om de mulige erhvervsøkonomiske konsekvenser for dansk fiskeri (med fokus på fangstsektoren) af Storbritanniens udmeldelse af EU på baggrund af potentielle scenarier.
Download publikationen her (PDF)

The economic consequences for the Danish fishery following the United Kingdom’s decision to leave the European Union
På bestilling af Miljø- og Fødevareministeriet har Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet (IFRO) udarbejdet en analyse om de mulige erhvervsøkonomiske konsekvenser for dansk fiskeri af Storbritanniens udmeldelse af EU på baggrund af potentielle scenarier.
Download publikationen her (PDF)

SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR FOUR LARGER FISHING PORTS AND THEIR COMMUNITIES
Innovative Fisheries Management (IFM), Aalborg Universitet, har på regeringens anmodning udarbejdet en analyse af mulige socioøkonomiske konsekvenser af Storbritanniens udtrædelse af EU for de fire største danske fiskerihavne (Skagen, Hirtshals, Thyborøn og Hanstholm) og deres lokalsamfund
Download publikationen her (PDF)

 kort over britiske farvande