BREXIT

Storbritannien har besluttet sig for at forlade EU. Dette sker den 31. januar 2020. Hvis det britiske parlament inden da godkender den udtrædelsesaftale, som den britiske regering har forhandlet med EU, træder Storbritannien ud af EU den første dag i den efterfølgende måned.

Den britiske beslutning om at træde ud af EU vil påvirke mange sektorer af dansk erhvervsliv – det gælder også fiskeriet og forarbejdningsindustrien. Fiskeripolitikken er nemlig et fælles anliggende i EU, da både fisk og fiskere bevæger sig på tværs af grænser. Danmark har lange traditioner for at fiske i hele Nordsøen, hvor Storbritannien har en stor del af farvandsområdet. Med den britiske udtræden af EU, vil det fælles fiskerisamarbejde ændre sig. Derfor kan Brexit få stor betydning for dansk fiskeri og forarbejdningsindustri.

Der vil være forhandlinger om det fremtidige forhold mellem EU27 og Storbritannien, der bl.a. vedrører fiskeriområdet. De forhandlinger vil først gå i gang, når den britiske udtræden er fastlagt.

Danske fiskere lander årligt fisk fanget i britisk farvand til en værdi af ca. én milliard kroner. Det svarer til omkring en tredjedel af hele den årlige danske landingsværdi – og hvis vi taler vægt, er det omkring 40 % af de danske fangster. Derfor arbejder Danmark også målrettet for en gensidig god aftale, også på fiskeriområdet.

Regeringen har fået udarbejdet analyser om konsekvenserne af Brexit for dansk fiskeri, forarbejdningsindustrien og lokalsamfund. Analyserne kan findes under linket til publikationer

Udenrigsministeriets side om Brexit

Kommissionens side om Brexit forhandlinger

Læs mere om de konkrete betingelser for fiskeriet ved en Brexit uden en aftale i Kommissionens spørgsmål og svar

Publikationer:

The economic importance of the fishery in the exclusive economic zones of the United Kingdom, Norway and the Faroe Islands for Danish fisheries in 2016, 2017 and 2018
På bestilling af Udenrigsministeriet har Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet (IFRO) udarbejdet en opdateret analyse om de mulige erhvervsøkonomiske konsekvenser for dansk fiskeri (med fokus på fangstsektoren) af Storbritanniens udmeldelse af EU på baggrund af potentielle scenarier.
Download publikationen her (PDF)

The economic consequences for the Danish fishery following the United Kingdom’s decision to leave the European Union
På bestilling af Miljø- og Fødevareministeriet har Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet (IFRO) udarbejdet en analyse om de mulige erhvervsøkonomiske konsekvenser for dansk fiskeri af Storbritanniens udmeldelse af EU på baggrund af potentielle scenarier.
Download publikationen her (PDF)

SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR FOUR LARGER FISHING PORTS AND THEIR COMMUNITIES
Innovative Fisheries Management (IFM), Aalborg Universitet, har på regeringens anmodning udarbejdet en analyse af mulige socioøkonomiske konsekvenser af Storbritanniens udtrædelse af EU for de fire største danske fiskerihavne (Skagen, Hirtshals, Thyborøn og Hanstholm) og deres lokalsamfund
Download publikationen her (PDF)

 kort over britiske farvande