Dialogforum for Natura 2000 og Havstrategi har til formål at give mulighed for en faglig dialog mellem Udenrigsministeriet, fiskeriets organisationer, de grønne organisationer og relevante faglige institutioner.

Dialogen er fokuseret omkring fiskeri og beskyttelse af de marine Natura 2000- samt Havstrategi-områder, med henblik på at inddrage organisationerne i det arbejde, som Udenrigsministeriet har igangsat vedrørende opfølgning og udmøntning af Natura 2000-forpligtigelserne på fiskeriforvaltningsområdet samt indsatserne i Havstrategien. Målet er at gennemføre relevante foranstaltninger i Natura 2000- og Havstrategiområderne i Danmark.

Du kan læse mere om sammensætningen af Dialogforummet her: Kommissorium for Dialogforum.

Se mødereferater her.