Erhvervsfiskeri

Der gælder en lang række vilkår for erhvervsfiskeriet i Danmark. På disse sider kan du finde forskelligt materiale om de krav og regler, der gælder for erhvervsfiskeriet.

Nyt om Erhvervsfiskeri

Kameraprojekt i Kattegat

Her kan du finde information om kameraprojektet i Kattegat, som har til formål at dokumentere jomfruhummerfiskeriet i Kattegat

Fiskerireformen 2014-2020

Her finder du oplysninger om de forskellige dele af Fiskerireformen fra 2014 og det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram.

Vejledninger til erhvervsfiskere

Find blandt andet vejledning til brug af den elektroniske logbog og landingserklæringer.

Fiskerikontrol

Fiskeristyrelsen foretager en række kontroller med fiskeri.

Indberetning og føring af logbog

Læs blandt andet om reglerne for føring af elektronisk logbog, indberetning af køb og salg af fisk, krebs og skaldyr og af sælskadet fisk.

Krav og reguleringer

Her kan du læse om de krav, der stilles for at drive erhvervsmæssigt fiskeri og de aktuelle reguleringer, der er på området.

BREXIT

Med den britiske beslutning om at udtræde af EU, vil fiskerisamarbejdet om Nordsøen ændre sig, da Storbritannien bliver en selvstændig kyststat. Derfor kan Brexit få stor betydning for dansk fiskeri og forarbejdningsindustri.

 

Fiskeriportal

Her kan du få et samlet overblik over de systemer, Fiskeristyrelsen stiller til rådighed. Nogle systemer kræver log-in. Du kan søge om adgangsrettigheder gennem Adgangskontrolsystemet.

Transportdokument

Find information om dine forpligtigelser som transportør af fisk før første salg har fundet sted, og download transportskema.

Hjælpelister

Find informationer om kodelister til afregning og logbog.

Særlige fiskerier

For nogle arter gælder, der særlige regler for fiskeriet. Læs mere om de lovgivningsmæssige rammer og regler