Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Erhvervsfiskeri

Der gælder en lang række vilkår for erhvervsfiskeriet i Danmark. På disse sider kan du finde forskelligt materiale om de nærmer krav og regler, der gælder for erhvervsfiskeriet.

Nyt om Erhvervsfiskeri

Fiskerireformen 2014-2020

Her finder du oplysninger om de forskellige dele af Fiskerireformen fra 2014 og det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram. 

Læs mere her

Vejledninger til erhvervsfiskere

Find blandt andet vejledning til brug af den elektroniske logbog samt landingserklæringer.

Læs mere her

Indberetning og føring af logbog

Læs blandt andet om reglerne for føring af elektronisk logbog og for indberetning af køb og salg af fisk, krebs og skaldyr.

Læs mere her

Krav og reguleringer

Her kan du læse om de krav der stilles for at drive erhvervsmæssigt fiskeri og de aktuelle reguleringer, der er på området.

Læs mere her

Ål

Regelsættet er udarbejdet med henblik på opfyldelse af Rådets Forordning om foranstaltninger til genopretning af ålebestanden.

Læs mere her

Tunfiskeri

Der er på det seneste observeret forekomst af almindelig tun i farvandene omkring Danmark. Her finder du information om reglerne for tunfiskeri.

Læs mere her

Muslinger og østers

Blåmuslinger og østers er vigtige arter i dansk fiskeri. Her kan du læse om fiskeri, opdræt og forvaltning af blåmuslinger og østers.

Læs mere her.

Fiskefartøjer

Find informationer om de enkelte fartøjer og få overblik over fiskeriflåden.

Læs mere her

Kontrol

Fiskeristyrelsen foretager en række kontroller med fiskeri.

Læs mere her

Fiskeriportal

Her kan du få en samlet oversigt over de systemer fiskeristyrelsen stiller til rådighed for borgere og fiskerierhvervet. Til nogle systemer kræves log-in. Der kan søges om adgangsrettigheder gennem Adgangskontrolsystemet.

Læs mere her

Transportdokument

Find information om dine forpligtigelser som transportør af fisk før første salg har fundet sted, og download transportskema.

Læs mere her

Hjælpelister

Find informationer om kodelister til afregning og logbog.

Læs mere her