Natura 2000 og fiskeriregulering i andre lande

Fiskekutter

EU’s miljødirektiver (Habitatdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet og Havstrategidirektivet) pålægger de nationale regeringer i EU-medlemslandene at udpege områder, hvor der er forekomst af truede eller sårbare arter og deres levesteder.

De udpegede habitater og arter, herunder deres levesteder skal beskyttes, hvilket i relation til fiskeri omfatter formulering af fiskeriforanstaltninger med det formål at sikre den rette balance mellem beskyttelse og benyttelse.

Danmark er allerede godt i gang med implementering af nødvendig fiskeriregulering for beskyttelse af revstrukturer.

En række af Danmarks nabolande har også sat regionale processer i gang. For at skabe mest mulig transparens, er der her på landeniveau angivet hvilket processer der er påbegyndt.

Den regionale dialog tager udgangspunkt i artikel 11 og 18 i den fælles fiskeripolitik samt i de aftalte ’Terms of References’ for hhv. Nordsøsamarbejdet og Østersøsamarbejdet.

Du kan læse mere om den fælles fiskeripolitik her: Den fælles Fiskeripolitik